2015 – 2016 in Memoriam

January 2016

Furukawa, Aiko
Honda, Tom/Fumiko
Kashiwagi, Sen
Katayama, Yosaku
Kurokawa, Paul
Morishima, Sei
Nakano, Jukichi
Nishimura, George
Oishi, Masasuke
Oye, Utanosuke
Sakai, Charles
Sasaki, Tsugi
Shimomi, Mitsuyo
Taniguchi, Tamae
Tomooka, Fuji
Ueki, Mary

Febuary 2016

Aoyama, Junko
Dendo, Ikuye
Harada, Miyuki
Henmi, Isamu
Henmi, Toshi
Hokedo, Soi
Honda, Ruth
Kamiya, Shigekichi
Kamo, Sakutayu
Katayama, Yobu
Konishi, Helen Eiko
Kurokawa, Bette
Minami, Chise
Minami, Emiko
Miyake, Yoshiko
Oishi, Robert
Sakai, Dorothy Tomoko
Saki, Hatsutaro
Sasaki, Genzaburo
Shimizu, Edward
Takahara, Teruko
Teranishi, Michiko
Yamamoto, Hatsu
Yamamoto, Michiko
Yanagihara, Patsy
Yasutomi, Reiko

Deepest sympathy to the Yasutomi family on the loss of
Reiko Yasutomi on February 1st, 2016
Deepest sympathy to the Kurokawa family on the loss of
Bette Kurokawa on February 2nd, 2016
Deepest sympathy to the Dendo family on the loss of
Ikuye Dendo February 20 , 2016

Amida’s infinite compassion embraces all beings and forsakes none.
NAMU AMIDA BUTSU

March 2016

Aoyama, Shiho Rev
Dendo, Tsunie
Furukawa, Yoshio
Furukawa, Tama
Fukumoto, Annie
Hamasaki, James
Hattori, Myrtle
Henmi, Peter
Hirata, Ehimo
Iriyama, Suye
Iwamoto, Elsie
Iwamoto, Kise
Kamo, Hana
Kanda, Aki
Kanda, (baby)
Koga, Hiroshi
Kurokawa, Isano
Maenaga, Daiko
Masatani, Terue
Minami, Isamu
Minami, Kuni
Minami, Yataro
Minami, Shizuye
Miyake, Noboru
Nishimura, Elizabeth
Shinomiya, George “Indian”
Takahara, Koichi
Taniguchi, Ichihara
Jimmy Tsuruda,
Tsuruda, Ben
Ueki, Masakichi
Yamabe, Arthur Rev.

MAY 2016

Dobashi, Shizuka
Kase, Kaneto
Kashiwagi, Eddie
Kido, Mutsuhiko
Kojima, Shigeru
Koyama, Rei
Ito, Shizue
Iwamoto, Mitsuko
Matsuoka, Jack
Minami, Yaemon
Morishima, Chiyoko
Nakano, Yutaka
Oyabu, Hikotaro
Oyabu, Kazuhiko
Saki, Noritsugi
Saruwatari, Gayle
Tomooka, Masayoshi
Tomooka, Shoichi
Tomooka, Yone
Yoshihara, Hideno

June 2016

Aoki, Tadashi

Aoyama, Kinuko

Aoyama, Shoji

Henmi, Masami

Henmi, Sumiko

Kato, Tokuzo

Kashiwagi, Bill

Kitagawa, Tadayuko

Nishino, Toshiharu

Shimizu, Haruko

Tani, Yoshikazu

Tomooka, Toyokuma

Trejo, Emiko

Yamamoto, Yoshomori

Yoshihara, George

Families Observing Memorials in 2015:

February 2015

Aoyama, Junko
Harada, Miyuki
Henmi, Isamu
Henmi, Toshi
Hokedo, Soi
Honda, Ruth
Kamiya, Shigekichi
Kamo, Sakutayu
Katayama, Yobu
Konishi, Helen Eiko
Minami, Chise
Minami, Emiko
Miyake, Yoshiko
Oishi, Robert
Oyabu, Kohana
Saki, Hatsutaro
Sasaki, Genzaburo
Shimizu, Edward
Takahara, Teruko
Teranishi, Ichiko
Yamamoto, Hatsu
Yamamoto, Michiko
Yanagihara, Patsy

Higa, Stanley and Setsuko (related to member)

April 2015

Araki, Kashi
Azama, Kisei
Barney, Yoshiko
Dendo, Aiko
Furukawa, Takao
Iwamoto, Shyogo
Kido, Hisako
Shinomiya, Misaye
Taniguchi, Mitsuo
Ueki, Masuo Harry
Yamamoto, Haruko
Yamamoto, Itsuji
Yokoyama, Haruko

May 2015:

Dobashi, Shizuka
Kase, Kaneto
Kashiwagi, Eddie
Kido, Mutsuhiko
Kojima, Shigeru
Koyama, Rei
Ito, Shizue
Saruwatari, Gayle
Tomooka, Masayoshi
Tomooka, Shoichi
Tomooka, Yone
Yoshihara, Hideno

June 2015:

Aoki, Tadashi
Aoyama, Kinuko
Aoyama, Shoji
Henmi, Masami
Henmi, Sumiko
Tani, Yoshikazu
Tomooka, Toyokuma
Trejo, Emiko
Yamamoto, Yoshomori
Yoshihara, George
Kato, Tokuzo
Kashiwagi, Bill
Kitagawa, Tadayuko
Nishino, Toshiharu
Shimizu, Haruko

July 2015:

Aoki, Michi
Fukumoto, Frank Toshiyuki
Henmi, Chiyoko
Hoyos, James Isaac (baby)
Iriyama, Uwakichi
Iwayama, Sadao
Kamo, Chiye
Sahara, Ura
Shiroma, Shigeko
Takeda, Kiyoshi
Tomooka, Toyokichi
Tsuruda, Masako
Yokoyama, Takaichi
Kamo, Meri
Konishi, Chester Kazuaki
Maenaga, Hachijiro
Matsumoto, Hanzo
Minami, Grace
Miyake, Jihei
Oishi, Carolyn
HATSUBON (Special service for families who lost a member since last July 2014)
Frances Mizuki Hiroko Maenaga
Hideko Shinomiya (supporter) Steve Shiroma (related to member)
Steve Masatani (related to member)

August 2015:

Aoyama, Kisayo
Azama, Hatsuko
Hamada, Tomeno
Hattori, Frank
Henmi, George
Hirata, Toshiko
Honda, Joe
Kashiwagi, Santaro
Oishi, Kito
Oka, Misao
Oye, Shizuye
Sahara, Eiichi
Shimomi, Mitsuo
Tomooka, Yoshito
Yasutomi, Miyoji
Yoshioka, Robert
Maenaga, Chisato
Matsuura, Itsukiyo
Morishima, Jack
Morishima, Kaiichi
Nakano, Shigeji
Nishimori, Tsunetaro
Nishimura, Yoshiro
Oishi, Akiko

Share on: FacebookTwitterPinterest