2018 In Memoriam

CVTB_031

Ju-Kichi Nakano funeral, large group portrait in front of steepled Guadalupe Buddhist Church, a floral spray sits on casket on church truck at center, wreaths on easels line the curb

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN JANUARY 2018

 Aiko Furukawa, Tom/Fumiko Honda, Sen Kashiwagi, Yosaku Katayama, Paul Kurokawa, Sei Morishima, George Nishimura, Masasuke Oishi, Utanosuke Oye, Charles Sakai, Tsugi Sasaki, Mitsuyo Shimomi, Charlie Shiroma, Steve Shiroma, Tamae Taniguchi, Fujie Tomooka, Mary Ueki

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN FEBRUARY  2018

Junko Aoyama, Ikuye Dendo, Miyuki Harada, Frank Sohichi Hattori, Isamu Henmi, Toshi Henmi, Soi Hokedo, Ruth Honda, Shigekichi Kamiya,Sakutayu Kamo, Yobu Katayama, Shigeru Koga, Helen Eiko Konishi, Bette Kurokawa, Chise Minami, Emiko Minami, Yoshiko Miyake, Thomas Sadaichi (Johnny) Nakano, Robert Oishi, Dorothy Tomoko Sakai, Hatsutaro Saki, Genzaburo Sasaki, Edward Shimizu, Teruko Takahara, Michiko Teranishi, Hideaki Waki, Hatsu Yamamoto, Michiko Yamamoto, PatsyYanagihara, Reiko YasutomicFAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN March  2018

Shiho RevAoyama, Tsune Dendo, Annie Fukumoto, Tama Furukawa, Yoshio Furukawa, James Hamasaki, Myrtle Hattori, Peter Henmi, Suzy Henmi, Ehimo Hirata, Suye Iriyama, Elsie Iwamoto, Kise Iwamoto, Hana Kamo, Aki Kanda, (baby) Kanda, Kyoko Kawaguchi, Hiroshi Koga, Isano Kurokawa, Daiko Maenaga, Terue Masatani, Isamu Minami, Kuni Minami, Yataro Minami, Shizuye Minami, Nobori Miyake, Elizabeth Nishimura, George “Indian” Shinomiya, Koichi Takahara, Ichitaro Taniguchi, Jimmy Tsuruda, Ben Tsuruda, Masakichi Ueki, Arthur Rev. Yamabe

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN March  2018

Kashi Araki, Kisei Azama, Yoshiko Barney, Aiko Dendo, Takao Furukawa, Shyogo Iwamoto, Hisako Kido, Fusae Kitagawa, Elaine Tae Koga, Ellen Yae Koga, Paul H. Koga, Yoemon Masatani, Kishie Minami, Hideo Miyake, James Nishino, Harold Sahara, Misaye Shinomiya, Mitsuo Taniguchi, Masuo Harry Ueki, Itsuji Yamamoto, Haruko Yokoyama

FAMILIES OBSERVING MEMORIALS IN MAY 2018

Shizuka Dobashi, Denichi Ichikawa, Shizue Ito, Mitsuko Iwamoto, Kaneto Kase, Eddie Kashiwagi, Mutsuhiko Kido, Shigeru Kojima, Koyama, Rei Sam Maenaga, Jack Matsuoka,Yaemon Minami, Chiyoko Morishima, Yutaka Nakano, Hikotaro Oyabu, Kazuhiko Oyabu, Noritsugi Saki, Gayle Saruwatari.